Aanpassen stuwen Betunepolder

Door het verhogen van het waterpeil in de Bethunepolder wordt verdroging van de natuur in en rond de Bethunepolder tegen gegeaan. Hiervoor worden er 10 peilgebieden aangelegd met elk een eigen stuw.

Opdrachtgever: Waternet