Groene As-verbinding Osdorperbovenpolder

Het aanleggen van een groene verbinding waarbij de natuurwaarde wordt verhoogd. Specifiek gaat het om het aanleggen van watergangen met rietkragen, eilanden en graslanden.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam