CO2 Prestatieladder

Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen is een van de pijlers binnen onze organisatie.
Nieuwe investeringen doen we op basis van de nieuwste technieken op het gebied van milieu & energiebesparing, samenleving, ergonomie & veiligheid en duurzaamheid.

Zo zal ons nieuwe materieel indien mogelijk worden uitgerust met gunstigere motoren. Hiermee zal de schadelijke uitstoot tot een minimum worden beperkt. Van Oostrum Westbroek B.V. wil een goede thuisbasis bieden voor haar personeel. Voor ons enthousiaste team van gemotiveerde, vakbekwame medewerkers vormen wij een hecht bedrijf. Daardoor kunnen wij op basis van onderling vertrouwen de werkzaamheden naar tevredenheid voor onze klanten uitvoeren.

Een aspect dat ons bedrijf, maar ook als onderdeel van de (economische) samenleving zorgen baart, is de mobiliteit en bereikbaarheid van grote delen van ons land. Met behulp van nieuwe planningstechnieken, flexibele werktijden en nauw overleg met onze opdrachtgevers proberen we ons steentje bij te dragen aan een betere mobiliteit, met minder CO2-uitstoot.

CO2-prestatieladder

Van Oostrum Westbroek B.V. is gecertificeerd op niveau-5 van de CO2-prestatieladder.
Meer informatie kan gevonden worden op www.skao.nl.

De reductie doelstellingen hebben wij verwoordt in document 3.B.1.

Om deze doelstelling te realiseren zullen initiatieven van het management maar zeer zeker ook van de medewerkers van Van Oostrum Westbroek B.V. worden onderzocht en daar waar mogelijk worden toegepast. Dit geldt zowel voor de dagelijkse werkzaamheden, de uitvoering van projecten maar ook in keteninitiatieven en in testprojecten.

Van Oostrum Westbroek B.V. heeft een energiemanagementprogramma opgesteld in de vorm van een handboek, conform de Europese norm NEN-ISO 50001:2011, waarin de structuur cyclus voor continue verbetering van de energie-efficiency in procedures is vastgelegd.

Deze procedures zijn gerangschikt in de structuur van de vier invalshoeken van de CO2-prestatieladder.

a. Analyseren, inzicht in de CO2–uitstoot
b. Besparen, CO2–reductie en de ambitie waar we ons committeren
c. Communicatie, hoe communiceren we intern en extern
d. Deelnemen, samenwerkingen op het gebied van CO2–reductie

Voor het verhogen van de energiebewustwording van de medewerkers en het informeren en stimuleren zijn relevante gegevens op deze site gezet.
Het communicatiedoel is tweeledig. Ten eerste willen we medewerkers en andere belanghebbenden over ons energiereductiebeleid, emissie-inventaris en doelstellingen informeren. Ten tweede willen we onze medewerkers en andere belanghebbenden stimuleren om actief mee te werken aan de energiereductie.

Intern kan de informatie gecommuniceerd worden via de mail, memo of nieuwsbrief, en de toolboxen. Aan externe belanghebbenden wordt via de website onze reductiedoelstelling kenbaar gemaakt evenals de voortgang. In het kader hiervan zijn de volgende documenten beschikbaar:

3.A.1-1 CO2 Emissie inventaris 2020-06;

3._A._1_CO2_emissie_inventaris_2021.

3.A.1-1 CO2 Emissie inventaris 2020-12;

3._A._1_CO2_emissie_inventaris_1_januari_-_30_juni_2021.pdf

3._A._1_CO2_emissie_inventaris_1_juli__-__31_december_2021.pdf

- 3. A. 1 CO2 emissie inventaris geheel 2022

- 3. A. 1 CO2 emissie inventaris 2022 eerste half jaar

- 3. A. 1 CO2 emissie inventaris geheel 2023

- 3. A. 1 CO2 emissie inventaris 2023 eerste halfjaar

- 3.A.1-2_Emissie_inventaris_rapport.pdf

- 2.B.4-1 Managementverklaring

- 3.D.1-2 Actieve deelname initiatief;

- 315.18 Voortgangsrapportage ketenanalyse 6-4-2023

- Certificaat

 

Begin dit jaar zijn de sector en keteninitiatieven omtrent CO2 reductie onder de loep genomen. Het MT is geïnformeerd door de CO2 verantwoordelijke. Na aanleiding van dit overleg is besloten om deel te nemen aan het sectorinitiatief van CUMELA Nederland “Sturen op CO2”. 

 

van Oostrum Westbroek B.V. - Burg. Huydecoperweg 32 - 3615 AD Westbroek - tel. 0346-281443 - info@van-oostrum.nl
Facebook
Twitter
Privacyverklaring