Raambestek Onderhoud aan Oevervoorzieningen

Het werk omvat het vervangen van beschoeiingen met palenrijen, dakpannen, onderwaterbeschoeiingen, beschoeiingen met opgeklampte schotten, houten damwanden en het aanleggen van natuurvriendelijke beschoeiingen.

Opdrachtgever: Gemeente Stichtse Vechte