Haven van Huizen

Verwijderen begroeiing eiland in de haven van Huizen.

Het verwijderen en versnipperen van de bomen op het eiland. En het verwerken van de snippers. En tevens het riet op het eiland kort klepelen.

Opdrachtgever: Staatsbosbeheer