Sanering Oostmaat Bunschoten

De bodemsanering omvat het saneren van het terrein Oostmaat 13 en 23 te Bunschoten, inclusief de afvoer en verwerking van de verontreinigde grond, en het herstellen van het terrein en de bestrating. 

Opdrachtgever: Gemeente Bunschoten