Natuurmonumenten NLFDF actie C7 & C10 vrijzagen oevers

Het project Nieuw Life for Dutch Fens actie C7 & C10 betreft een kwaliteit verbetering van de meest waardevolle laagveengebieden van Europa.  Het project new Life for Dutch Fens heeft als doel dat een keur aan flora en fauna veel beter zal gaan floreren. In actie C7 en C10 ligt de focus op het vrijstellen van het Galigaan moeras, waardoor herstel en kwaliteitsverbetering ontstaat en het vrijstellen oevers t.b.v. watervegetatie en verlanding.

Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten

Meer informatie