Stichtse Rijnlanden Kamerik West + Oost

Hoogwatervoorziening Peilgebied Kamerik West en Oost. Omdat het land in Kamerik zakt komt het land onder water te staan. Om dit te voorkomen moet het water omlaag. Echter de boerderijen in de omgevening zullen bij lager water weg zakken, omdat deze op houte palen gebouwd zijn. Om dit te voorkomen worden om de boerderijen dammen in de sloten geplaatst zodat het water om de boerderijen hoog kan blijven en het water in het land omlaag kan.